Nyt fra DFÆL

Tilmelding til nyhedsliste:    Her          Afmeld:    Her

Kalenderen: Hvad sker i DFÆL


3 9 2009

Flere film fra Stege
Først en herlig mortorbådsflim fra sejladsen til Stege.
Jan Olsen / ChipperSå et stemningsbilled fra Stege
Jørgen Jensen / Søbjørn IISå har Catja lavet en film mere, den handler ikke så meget om både, men masser af stemning og musik.
16 8 2009

Fotos fra Sommerstævnet i Stege her


13 7 2009

Jørgen Jensen har tage nogle film fra sommerstævnet.

Oui Oui


Can III


Abelone


Joane


Se mere på boatbuilder.dk/stege.htm


13 7 2009

Sommerstævnet i Stege
Til trods for det noget ustabile vejr i dagene op til DFÆLs årlige sommerstævne 9.-12. juli 2009, lykkedes det alligevel 42 både at komme frem til havnen i Stege, der dannede rammerne omkring stævnet. Enkelte valgte grundet vejret at lade båden blive hjemme, og ankom i stedet via landevejen med teltoppakning.

Stævnet var arrangeret i samarbejde med Sejlklubben Møn, som ydede en stor og vellykket indsats for at gøre dagene både festlige og behagelige for deltagerne. Fredag stod i hyggens tegn, og udover glædeligt gensyn bådene imellem samt bedømmelse og måling, så bød programmet på en hyggelig skattejagt via GPS, samt en interessant guidet byvandring, som det var stor tilslutning til, trods det efterårslignende vejr.

Lørdagen var så dagen for kapsejlads for sejlbådene, og 16 mødte til starten, som senere skulle resultere i udnævnelsen af to Danmarksmestre; nemlig 6mR Qui Qui og folkebåden Scherzo. Der blev sejlet 3 sejladser, der bestod af 2 starter inddelt i 7 løb. Udover Danmarksmestrene modtog også Can III, Neel, Tut, Skjald, Duen og Sylvig placeringspræmier i løbene.
Film fra kapsejladsen:For motorbådenes vedkommende bød lørdagen på udflugt til Nyord, godt underholdt af William Houmann, Nyord, lokal guide og historiefortæller. Lørdag aften var der traditionen tro festmiddag i det store telt, og 125 gæster overværede uddelingen af de prestigefyldte bevaringspræmier. "Harpunloggen" gik til 6mR, Oui Oui, "Skruen" blev velfortjent tildelt motorbåden "Chipper". Spidsgatterne "Skarven" og "Marita" samt ketchen Sylvig og kutteren Neel fik alle tildelt en plakette for god bevaring, og motorbåden "Sesam" imponerede dommerne med sine mange lag lak, hvilket indbragte dem en opmuntringspræmie.

Efter uddeling af kapsejladspræmier søndag morgen, blev det tid til at afslutte årets sommerstævne, og DFÆLe standeren blev strøget på behørig vis. Deltagerne kunne således vende hjemad, eller videre på sommertur, med indholdsrige dage i bagagen. Dage hvor der blev talt om vore kære gamle både, oplevet glædelige gensyn, og knyttet nye venskaber og kontakter.

Senere vil der kunne læse og ses meget mere fra sommerstævnet i bladet og på hjemmesiden. DFÆL siger tak til alle deltagerne for et godt sommerstævne og ønsker alle en forsat god sommer.

Nordisk Sejlads
Lidt nyt fra det nordlige.
Weekenden 3.-4. juli blev der i Frederikshavn afholdt Nordisk Sejlads, der deltog 18 skibe fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark, samt som rosinen i pølseenden 7 skibe fra vores laug.
Tjek Frederikshavns Træskibslaugs hjemmeside, der er nogle billeder derfra.
www.skibslaug.dk

Ellers går det godt, vi er nu 20 skibe i lauget, vi er blevet både hørt og set i kommunen, så det er ik så ringe endda.

Vi skal have en lille event den 1. Aug. --- men mere om dette senere.

Med venlig hilsen
Frederikshavns Træskibslaug


1 7 2009

Der er nu 48 tilmeldte til Sommerstævnet i Stege


21 6 2009

Catja har lavet 2 flotte film mere:
2 6 2009

Der er godt gang i tilmeldingerne til Sommerstævnet i Stege.
Se de tilmeldte både her
Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du gøre det her

Catja Beck-Berge
Har sendt denne video fra Kjøbenskehavnske træsejleres kapsejlads
15 5 2009

Så har DFÆL opretter en gruppe på Facebook.

Tanken er at gruppen kan anvendes til alt mellem himmel og jord i træbådsregi. Det vil altså være oplagt at stille praktiske spørgsmål og dele ud af sin viden her, eller måske give et tip om en god ankerplads osv. Indkaldelse til sociale arrangementer af større eller minde omfang kan også foregå på Facebook. Ja, mulighederne er mange, og du kan selv være med til at bidrage til en aktiv gruppe ved at melde dig til.

For at melde dig til gruppen og tage del i debatten, kræver det blot at du oprettet en facebook profil (hvis du ikke allerede har en). Det tager kun 2 minutter og er helt gratis!

Sådan gør du:
Klik ind på www.facebook.com Indtast dine oplysninger (navn, mail etc.) Så snart du har oprettet din profil, kan du i søgefeltet søge efter dfæl, og så melder du dig ind i gruppen. Der er ligeledes oprettet en gruppe for Kjøbenhavnske træsejlere, og her er du ligeledes velkommen. Du kan også søge efter navne og på den måde blive "facebook venner" med dem du kender.

På din profil er det muligt at lægge billeder af din båd osv. -sjovt for os andre at se billeder af din båd, og sjovt for dig at "gå på opdagelse" i andres.

Der har været lidt debat om sikkerheden på facebook, men husk at du er selv herre over de oplysninger som du vælger at ligge ud på siden, ligesom det under "indstillinger" er muligt selv at bestemme hvem der skal kunne se din profil.

Håber at vi ses på Facebook!

Blad nr. 100 ! se det her

Kjøbenhavnske Træsejlere
har starte torsdagskapsejladserne se mere på deres sommerblog
http://kts-sommer-2009.blogspot.com/


16 3 2009

Sæt kursen mod Stege
Stege havn er denne gang rammen om DFÆL´s traditionsrige sommerstævne, som i år afholdes 9. til 12. juli. Det er Sejlklubben Møn, der inviterer. Alle sejl er sat, for at vi skal få et godt og hyggeligt sommerstævne. DFÆL håber, at rigtig mange vil møde op og nyde nogle hyggelige dage i den gamle middelalderby, Stege. Byen har et velbevaret forsvarsanlæg med bl.a. en bevaret byport, en stor kirke og byen er velforsynet med forretninger og gode spisesteder.

Torsdag d. 9. juli
Stævnet starter klokken 16 med standerhejsning og velkomst. Om aftenen tændes sejlklubbens grill, så der bliver mulighed for at spise sammen enten på havnen eller i teltet. Efterfølgende hyggeligt samvær.

Fredag d. 10. juli
Efter den fælles morgenmad er det tid til bedømmelse og måling af både, for børnene og andre barnlige sjæle vil der om formiddagen være skattejagt med GPS.
Om eftermiddagen er der en guidet tur rundt i middelalderbyen Stege.
Ligesom torsdag bliver der mulighed for at spise aftensmad sammen.
Fredag aften afholdes der årsmøde for medlemmerne.

Lørdag d. 11. juli
Efter fælles morgenmad er der kapsejlads og tursejlads for motorbåde og andre, der ikke vil sejle kapsejlads. Lørdag aften er der festmiddag med uddeling af Harpunlog, plaketter mm.
Søndag d. 12. juli
Efter fælles morgenmad og præmieuddeling for kapsejladsen hales DFÆLs stander ned og stævnet afsluttes.

For dem med små både og dem, der kommer af landevejen, vil der være mulighed for at slå telt op på havnen.

Tilmelding til stævnet
Se tilmeldte både

Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 28. juni.


Generalforsamlingen i Troense
På generalforsamlingen var der en livlig debat af de omkring 50 fremmødte.

Der var indkommet 4 forslag til generalforsamlingen.
Det første gik på at ændre navnet til Dansk Forening for Ældre Trælystfartøjer og blev forkastet.

Et forslag til indførelse af familiemedlemskab blev trukket, da det blev oplyst, at der var mulighed for at få 2 navne på et medlemskab, dog kun med én stemme.

Forslaget om, at DFÆL kun er for både over 25 år bygget af træ, blev trukket, men bestyrelsen lovede at kigge videre på den revision af optagelsesbetingelserne der kan læses om i blad nr. 99.

Bestyrelsens forslag om optagelse af LA-Krydseren blev forkastet.

3 af ovenstående forslag er en udløber af den debat, der blev startet på forrige generalforsamling, og den støtter at linien fremover er, at DFÆL med mindre ændringer stadig har den samme målgruppe af både som ved foreningens start i 1978.

På valg til bestyrelsen var Jørgen Heidemann og Jacob Frølich, Jørgen blev genvalgt, Jacob ønskede afløsning, i stedet blev Catja Beck-Berge valgt.

Gunnar Kristensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, og der var også genvalg til Poul Silberg som revisor.

Bagefter var det tid til besøg på Lystfartøjsmueset, her var lageret også åbent.
Se også fotos og omtale på Kjøbenhavnske træsejleres blog.
http://kts-vinter2008-09.blogspot.com/

Referat fra generalforsamlingen vil blive brag i det kommende blad.


6 3 2009

Frederikshavn Træskibslaug
Så er det oppe at stå, vi har fået et godt lille laug med gode folk og fine skibe.
Vi arbejder på den kommende sommer, hvor vi skal rundt og vise flaget i Nordjylland, eller rettere Frederikshavn Kommune.
www.skibslaug.dk
der kan i se lidt af hvad der er gang i heroppe, men den bliver mere fyldig hen ad vejen.
Pt. er vi 14 skibe, men forventer og håber at sommeren vil give os en halv snes stykker mere, vi ser.
Mhv Birger, Malusi af Frederikshavn

Det kan i øvrigt oplyses, at Birger fortæller, at lauget er for alle typer af træskibe.
I DFÆL er vi glade for, at der nu kommer et træskibslaug i Frederikshavn på tværs af bådtyper, lystfartøjer, fiskejoller og andre fartøjer bygget af træ, dette er en god måde fremover at vedligeholde de evner, der skal til, for at bevare vore fartøjer af træ.


24 2 2009

I år deltager vi på Bådudstilling i Fredericia 27. Februar - 1. Marts og 6. - 8. Marts 2009.
Kom forbi og få en bådsnak.
Vi kan findes i hal F. Se åbningstider mm. på: http://boat.kaliberweb.dk/Så var der åben båd i Middelfart i lørdags, 21 februar.

En pæn stor forsamling af DFÆL'ere samt medlemmer af bådlauget Udsigten mødtes ved Lillebæltsværftet kl 13 i lørdags, spændte på, hvad der var at byde på.

Som DFÆL's ansvarlige for aftalen havde jeg et meget frustreret kvarter, da værftet var helt lukket ! - og telefonnumre på opslag svarede ikke !! Jeg fik da også bandet svært over, at aftalen trods alt nok var misforstået, selv om der 2 gange pr mail var udsendt rettelse af datoen (også tilgået værftet, som jeg tillige en gang før Jul havde bekræftet 21 februar med)

Heldigvis var der i deltagerskaren "nogen, som kendte nogen" og fik formidlet et andet venligt menneske med tilknytning til værftet - Jørgen Illum Hansen - til at lukke os ind og vise rundt.

Der var meget at se - lige et sted, der kan være forbillede for opfyldelse af nogle af de tanker, som bl. a. ligger i DFÆL's bevaringsprojekt.

Som folkebådsejer var jeg naturligvis fascineret af renovering af F D 541 "Tibbe" - en 2 år yngre søsterbåd til min F D 506, også bygget hos Th. Lind. "Tibbe" var plug til glasfiberfolkebådeneJørgen C. Heidemann

Se flere fotos fra dagen her


19 2 2009

Nye link på hjemmesiden

 • Ketch Sylvig
 • Motorbåd Chipper
 • Østersø 6meter Ebana

  Se flere link til både her


  9 2 2009

  Den 31. Januar 2009 havde ca. 25 fra DFÆL og Bådelauget Udsigten trodset vinterkulden og var mødt op på Farvandsvæsenet driftscenter i Korsør. Lederen af driftscentret, Jørgen Royal Petersen, fortalte først lidt om Farvandsvæsenet og havde derefter en gennemgang af arbejdet på driftscenteret. Herefter gik vi ud og så værkstederne, så nu er der ingen af os, der er i tvivl om det store arbejde, der ligger bag vedligeholdelsen af de lystønder og fyr, vi sejler forbi om sommeren i vore små både. Vi sluttede som vanligt af med en tår kaffe inde på det lune kontor, hvor der var stor spørgelyst.

  28 1 2009

  Den 22. Januar afhold Kjøbenhavnske Træsejlere et foredrag om kapsejladsreglerne se billeder og omtale på deres hjemmeside

  Skipperen på Manoa, Claus Schrøder har sendt dette klip med svensk sejlsport anno 1955
  www.svtplay.se/v/1370492/seglingssommaren_1955


  17 11 2008

  Søndag d. 16 November var der åben båd på BB11 Bergiliot og Mortorbåden Modesty 14 var mødt op.
  Tak til Anja og Anders for besøget.
  Se fotos fra besøget her


  Se mere om Can III her


  7 10 2008

  Vi har i øjeblikket lidt problemer med udsendelsen af bladet, så skulle du ikke have modtaget blad nr. 97 bedes du sende en email til Ove Juhl, og bladet vil blive tilsendt hurtigst muligt.

  Bladet kan downloades her på hjemmesiden.
  Blad nr. 97 PDF (1,4 MB)

  Bådebygningskurser
  I bladet skulle der have været bragt en meddelelse om muligheden for kurser i bådebygning på Løgstør Værft, du kan se værftets hjemmeside her.
  www.baadebygningskurser.dk/kurser.htm#10

  Åben Båd
  Søndag den 16. November kl. 1400 er der åben båd på Bergliot, en BB11 og motorbåden Modesty, begge både er ejet af Anja Kiersgaard & Anders Rugaard.
  Adressen er Tømmerupvej 280, Amager.
  Bådene ligger i hal lidt omme bag ved, til venstre rundt om stuehuset.

  Det vi skal kigge på er Bergliot - BB11 i fin stand men med almindelig vedligeholdelses-kadence.
  Og Modesty - dobbeltruffet motorkrydser i mahogni, hvor der i år er planer om en del arbejder, bla. at få fribordet tætnet og tætne omkring ruftagene. Og så var der i forkahytten svamp i et krydsfinér-skot, som har "smittet" en dæksbjælke, som har "smittet" dæksplanker (mahognistave), rufsider og hvad den ellers har været i berøring med. Anja & Anders kan også vise en agterkahyt, hvor der HAR været svamp og hvor de har skrællet alt ud og genopbygget det på en anden og mere luftig måde.
  Medbring gerne kaffen.


  24 7 2008

  Sommerstævnet i Assens

  Det blev et herligt sommerstævne med masser af sol, og i alt blev vi næsten 40 både.

  Vejret til kapsejladsen var perfekt, og vi fik 2 ½ gode sejladser. Den halve var fra dommerbåden og ind i havnen. Det var et flot syn at se de mange både komme i havn for sejl. Resultaterne vil blive bragt i bladet og vil senere kunne ses på hjemmesiden.

  Her er et klip om, hvad Fyns.dk skrev om stævnet.
  TV 2 Fyn var også på pletten, og indslaget kan ses her under: "Gamle skibe i Assens".

  Fotos fra stævnet kan ses på hjemmesiden her. Det er deltagernes fotos, der blev samlet sammen , en CD med alle fotos kan købes for 50 kr. ved henvendelse til post@oju.dk. De der har bidraget til CD-en får den dog tilsendt.
  Det er :
  Bent Jensen, Fønix
  Bernt Kiær, Pan
  Heidi, Passat
  Helge Silberg
  Jørgen Heidemann, Scherzo
  Martin, Svea
  Niels Bauerlund, Luna
  Ole og Lotte, Duen
  Ove, Joane
  Stig, Can III
  Søren Valling, Tjandi

  Følgende både blev præmieret:
  Harpunloggen gik til Carita, Mäler 30.
  Skruen fik Trille, Mortorsnekke.
  Plaketterne for god bevaring fik:
  Svea, Nordisk Krydser.
  Ibi , 30m2 Spidsgatter.
  Fønix, 15 m2 Kutter.
  Vidar, Spidsgatter.

  Bestyrelsen havde i år også valgt at give en anerkendelse    
  til en båd der ikke var tilmeldt vurderingen, det blev
  Neptun en 55 m2 Spidsgatter.


  Carita Harpunloggen 2008


  29 4 2008

  6 meteren Oui Oui er blevet søsat Oui Oui, der ejes at Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, er blevet søsat efter en gennemgri bende restaurering.
  Prins Henrik var rorsmand på den første officielle sejlads.
  Se fotos og omtale på Kjøbenhavnske Træsejleres blog
  og
  Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub hjemmeside


  13 4 2008

  Se Svend Eriks blog SundbySally om livet i Sundbysejlforening med omtale af vores Genralforsamling
  Svend Erik har også en blog om træfartøjer i Sundby her

  Mere nyt fra DFÆL


  Tilbage      Forsiden      Email