Tilmelding til sommerstævnet i Skelskør
Vi kommer:
 
Bådnavn (400 kr.):
Bådklasse:
Sejlnr/mærke:
Hjemhavn:
Ejer:
Adresse
Postnr. og by:
Telefon:
Telefon mobil:
Email: *
Antal voksne (a 350 kr.):
Antal børn under 12 år (a 150 kr.):
 
Deltagerbetaling ink. båd indsættes på
Eller Reg Nr. 1551 konto nr. 0003607755
senest tirsdag 27 juni.
Skriv bådens navn

Alle der er tilmeldt og har betalt rettidigt modtager en flaske vin pr. båd.
 
 
Vi vil gerne have båden bedømt: Ja: Både der ikke er tilmeldt rettidig kan ikke forvente at blive bedømt
 
Vi vil gerne sejle kapsejlads Ja:
Evt NNL mål (ved kapsejlads): Ikke KDY Juniorbåde
Medbring gerne målebrev til stævnet  
Kapsejlads uden spiler Ja: Uden x senest 1 juni vil bådens mål med spiler blive brugt ved kapsejladsen.
Vi vil gerne have båden målt til NNL Ja: Hvis ja, se her

Bemærkninger: